Výber jazyka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Modernizácia verejného osvetlenia

Národný projekt Terénna sociálna práca

Obsah

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o určení miestného poplatku za rozvoj v obci Gánovce

tu ku stiahnutiu

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Gánovce

tu ku stiahnutiu

VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta  a ustanovení podmienok na umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Gánovce

tu ku stiahnutiu

VZN Obce Gánovce č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

tu ku stiahnutiu

VZN Obce Gánovce č. 2/2015 zo dňa 15.12.2015 ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu obce Gánovce vyhlásenej VZN Obce Gánovce č. 3/2008 zo dňa 28.3.2008 obecným zastupiteľstvom v Gánovcciach v znení zmien.

tu ku stiahnutiu

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gánovce

tu ku stiahnutiu