Výber jazyka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Komunitné centrum GánovceKomunitné centrum Gánovce

tu ku stiahnutiu

Modernizácia verejného osvetlenia

Národný projekt Terénna sociálna práca

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciachtu ku stiahnutiu

 

Dotácia na Materskú školu v Gánovciach - informácia

Informácia o dotácii na MŠ

tu ku stiahnutiu

Kamerový systém dotácia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rím.kat. kostol Sv.Michala

Kostol  Sv. Michala Archanjela

Medzi najstaršie a najvzácnejšie pamiatky v obci Gánovce patrí Rím.-kat. kostol sv. Michala, archanjela. Je to ranogotická stavba z 2. polovice 13. storočia (okolo roku 1260). Jej väčšia renovácia bola vykonaná roku 1814.

Kostol bol počas šírenia sa protestantizmu dvakrát v rukách evanjelikov (od roku 1686 do roku 1689 a potom od roku 1708 do roku 1710). Od roku 1710 sa stal znovu definitívne katolíckym.

Kostol bol do roku 1776 farským chrámom. V tomto roku bol v Gánovciach veľký požiar, pri ktorom zhorela aj miestna fara, ktorú sa už nepodarilo znovu postaviť. Od roku 1776 sa tak Gánovce stali filiálkou Šváboviec a pôvodne farský kostol sa stal filiálnym.

Kostol je jednolod'ový, s pozdĺžnym neklenutým a plošne uzavretým presbytériom, s pristavanou sakristiou na severnej strane a predstavenou západnou vežou. Presbytérium, loď i sakristia majú rovný drevený strop s bielym podhľadom. Na západnej strane je drevený organový chór na stĺpoch.

Veža je zakončená stanovou strechou a v súčasnosti sa v nej nachádzajú dva zvony. Jeden z nich je gotický zo 14. storočia, zdobený medailónmi a minuskulným nápisom. Pochádza z kovolejárskej dielne zo Spišskej Novej Vsi. Druhý je barokový z roku 1754, zdobený nápisom. Okrem nich je tu malý umieráčik. V presbytériu a v lodi na jej severnej strane sa nachádzajú vzácne gotické nástenné maľby zo 14. storočia. Znázorňujú Klaňanie sa Troch kráľov, Vraždenie betlehemských neviniatok, Slávnostný príchod do Jeruzalema, Poslednú večeru, Krista na Olivovej hore, Posledný súd, Smrť' Panny Márie, Plášťovú Pannu Máriu so sv. Katarínou a Barborou.

Maľby reštauroval v roku 1955 F. Gajdoš.

Hlavný oltár je barokový z 2. polovice 18. storočia. Uprostred je obraz sv. Michala, archanjela z 20. storočia, po stranách plastiky sv. Kataríny, mučenice (s mečom, kolesom a palmou) a sv. Barbory, mučenice (s kalichom a palmou) a tiež dvoch adorujúcich anjelov.

Veľmi vzácny je bočný: oltár sv. Stanislava, biskupa, neskorogotický z roku okolo 1500. Pôvodne pochádza z dvojlodného gotického kostola v Hozelci, ktorý vyhorel a bol zbúraný. Do Gánoviec bol prenesený roku 1804.

Uprostred gotickej archy je socha sv. Stanislava, biskupa, v postranných nikách s baldachýnmi sú plastiky sv. Štefana, kráľa, sv. Ladislava, kráľa, sv. Martina, biskupa a sv. Vavrinca, mučeníka. Na nadstavci sú neskorobarokové sochy Krista a dvoch bičujúcich vojakov. Sochy sú z lipového dreva. Celé dielo nesie rukopis dielne Majstra Pavla z Levoče.

V ústrednom zozname kultúrnych pamiatok sú okrem dvoch spomínaných zvonov, hlavného a bočného oltára, zapísané aj plastiky: Kristus na kríži (ľudová práca z 19. storočia), Bolestná Panna Mária a sv. Ján, evanjelista (rustikálne práce z konca 18. storočia), Kristus na kríži (neskorobarokové dielo z konca 18. storočia). Všetko sú to drevorezby, ktoré dnes potrebujú nutnú opravu. V zozname sa ďalej uvádza rokokový kalich z 1.polovice

18. storočia (pozlátené striebro), 2 neskorobarokové svietniky z konca 18. storočia (pozlátená drevorezba) a drevená baroková krstiteľnica z 18. storočia. Po bokoch je dekorovaná úponkami vinnej révy a na vrchnáku je súsošie Krst Krista. Tieto pamiatky si takisto vyžadujú opravu.

Z pôvodného vnútorného zariadenia kostola sa v predchádzajúcom období dostali do zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach gotické sochy sv. Pavla apoštola, neznámeho svätca - biskupa a socha Panny Márie.

V roku 1993 sa začalo s generálnou rekonštrukciou kostola. Po vypracovaní projektovej dokumentácie a následnom schválení Štátnym pamiatkovým ústavom, postupne boli vykonané tieto práce: opravený zvon sv. Michala, zavedené elektrické kúrenie, vymenené okná, vonkajšie dvere, oprava elektrického zvonenia a ozvučenia kostola. Okolo celého kostola sa urobili odvetrávacie kanály, ktoré veľmi napomohli odvlhčeniu tejto historickej stavby. V roku 1997 a 1998 po príchode nového správcu farnosti sa v tejto oprave pokračovalo. Vo vnútri kostola boli vymenené svetelné reflektory, zreštaurovaný obraz Panny Márie z konca 19. storočia, vymaľovaná bola sakristia.

Dokončila sa generálna oprava kostola zvonka. Bola natretá strecha, založené dažďové žľaby a zvody, okolo celého kostola otlčená stará omietka a nanesená nová, do sakristie bol zvonku vybúraný nový vchod a založené nové dvere, fasáda celého kostola bola zvonka natretá na bielo, nad vchodom sa urobila nová strieška pokrytá medeným plechom, urobila sa nová vchodová brána, opravil vonkajší plot, chodník a celé priestranstvo pred kostolom. Vonkajšia oprava kostola a okolia bola ukončená výstavbou kaplnky Panny Márie, vysadením okrasných drevín a osvetlením kostola zvonku. Kaplnku posvätil diecézny biskup František Tondra pri odpustovej slávnosti 29. 9. 1998.

V jubilejnom roku 2000 v mesiaci august - september sa v opravách kostola pokračovalo. Vykonala sa oprava interiéru kostola. Boli vykonané tieto vnútorné práce: kontrola fresiek, otlčenie starej omietky do výšky 1,5 až 1,8 m, nanesenie novej, odstránenie dreveného stropu a nahradenie novým sadrokartónovým s bielym podhl'adom, vymaľovanie kostola a sakristie na bielo, úprava svätyne - nové pódium, celková oprava elektrifikácie, nové osvetlenie, úprava terénu pod lavicami, natretie a nalakovanie lavíc, skríň, spovednice a i.

V budúcnosti by sme chceli dať' vyhotoviť novú krížovú cestu a opraviť' jednotlivé oltáre a ostatné vyššie spomenuté hnuteľné pamiatky nachádzajúce sa v kostole, ktoré takisto vyžadujú opravu.

    V roku 2008 bol do kostola inštalovaný nový píšťalový organ, ktorý bol v skúšobnej prevádzke do septembra 2009. Postupne v roku 2009 sa inštaloval nový obetný stôl, nová ambona a  lavice pre miništrantov. Kompletne sa opravila aj sakristia, zakúpil sa nový nábytok. Dňa 8. novembra 2009 bola vykonaná slávnostná konsekrácia obetného stola a požehnanie ambony a nového píšťalového organa, ktorú vykonal Mons. František Tondra, spišský sídelný biskup.

     Tento chrám je nielen vzácnou historickou pamiatkou, ale predovšetkým bohoslužobným miestom, kde už celé stáročia gánovskí katolíci čerpajú duchovnú pomoc pre svoj každodenný život. Dúfame, že sa nám ho s Božou pomocou a ochotou miestnych veriacich podarí zachovať' pre ďalšie generácie.