Výber jazyka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Komunitné centrum GánovceKomunitné centrum Gánovce

tu ku stiahnutiu

Modernizácia verejného osvetlenia

Národný projekt Terénna sociálna práca

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciachtu ku stiahnutiu

 

Dotácia na Materskú školu v Gánovciach - informácia

Informácia o dotácii na MŠ

tu ku stiahnutiu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Obsah

 

Rok 2016

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o určení miestného poplatku za rozvoj v obci Gánovce

tu ku stiahnutiu

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Gánovce

tu ku stiahnutiu

VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta  a ustanovení podmienok na umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Gánovce

tu ku stiahnutiu

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE GÁNOVCE č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

tu ku stiahnutiu

VZN Obce Gánovce č. 2/2015 zo dňa 15.12.2015 ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu obce Gánovce vyhlásenej VZN Obce Gánovce č. 3/2008 zo dňa 28.3.2008 obecným zastupiteľstvom v Gánovcciach v znení zmien.

tu ku stiahnutiu

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gánovce

tu ku stiahnutiu

 

ROK 2017

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE GÁNOVCE č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

tu ku stiahnutiu

 

Všeobecné záväzné nariadenia Obce Gánovce číslo 2/2017 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy

a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gánovce

tu ku stiahnutiu

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  č. 3 /2017   o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými

odpadmi na území obce

tu ku stiahnutiu

 

Rok 2018

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku,m mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce Gánovce

tu ku stiahnutiu

VZN č. 2/2018 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Gánovce

tu ku stiahnutiu

 

Rok 2019

 

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na na záujmovú činnosť detí,prevádzku , mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce Gánovce.

VZN č. 1_2019.pdf (196.26 kB)

VZN č. 2/2019, ktorým sa zrušujú VZN Obce Gánovce č. 1/2003, 3/2004, 5/2004, 1/2016

VZN č. 2_2019 o zrušení VZN Gánovce.pdf (196.48 kB)

VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gánovce

VZN č. 3_2019.pdf (200.95 kB)