Výber jazyka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Modernizácia verejného osvetlenia

Národný projekt Terénna sociálna práca

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciachtu ku stiahnutiu

 

Dotácia na Materskú školu v Gánovciach - informácia

Informácia o dotácii na MŠ

tu ku stiahnutiu

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Starostka obce

Ing. Alžbeta Čekovská

kNarodila som sa 21. októbra 1953. Vyštudovala som Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Tridsať rokov som pracovala vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. v Poprade, z toho 15 rokov v oblasti riadenia vnútornej správy a ekonomiky. Pred pätnástimi rokmi sa moja rodina včlenila do života Gánoviec. Spolu s manželom a troma dcérami bývame na Zimnej ulici č. d. 347. Počas týchto rokov som mala možnosť sledovať život a budovanie obce Gánovce. Predchádzajúce volebné obdobie som sa podieľala na ich správe a rozvoji a vďaka vašej podpore budem pokračovať v začatom napredovaní obce.

 

 

„Každá práce celého člověka vyhledáva“
Jan Amos Komenský

Volebný program 2011 - 2014

Vážení obyvatelia Gánoviec,

po ďalších štyroch rokoch pôsobenia ako starostka v našej obci som sa rozhodla uchádzať sa o Vašu priazeň a dôveru aj v tohtoročných voľbách. Po dvoch volebných obdobiach veľmi dobre poznám aktuálny stav Gánoviec. Viem, že nasledujúce štyri roky budú veľmi náročné na udržanie vyrovnaného rozpočtu obce a na ďalšie získavanie mimorozpočtových prostriedkov. Verím, že moje schopnosti a skúsenosti z predchádzajúcich období dokážem zúročiť v prospech Gánoviec a pomôžem udržať ich rozvoj a nastúpenú prosperitu. Pre rozvoj Gánoviec je dôležité, aby sme zachovali plynulosť programového napredovania obce. Preto v nasledujúcom volebnom období by som chcela nadviazať na doterajšiu činnosť a dokončiť financovanie rozpracovaných projektov.

Svoj zámer by som zhrnula do nasledujúcich bodov:

 • Rozvoj obce Gánovce v súlade s Územným plánom obce.
 • Napojenie obce na čističku odpadových vôd v Hôrke a dobudovanie kanalizácie.
 • Ďalšie majetko právne vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a následná rekonštrukcia ďalších miestnych komunikácií, chodníkov a verejného priestranstva v obci.
 • Získanie financií na dobudovanie verejného osvetlenia.
 • Dokončenie miestnej komunikácie na ulici Lesnej.
 • Dokončenie rekonštrukcie autobusových zastávok SAD.
 • Majetko právne vysporiadanie pozemku cintorína vo Filiciach, jeho rozšírenie a rekonštrukcia, prípadne aj výstavba domu smútku.
 • Pokračovať v uchádzaní sa o dotácie a granty na zveľaďovanie obce v každej oblasti.
 • Uchádzať sa o dotáciu z protipovodňových opatrení na reguláciu Kožuchovského a Gánovského potoka
 • Z prostriedkov účelovej pomoci štátu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ vytvárať podmienky na trvalé zachovanie pamiatkových hodnôt a ochranu pamiatkových území, národných kultúrnych pamiatok a kulltúrnych prírodných pamiatok v obci.
 • Podporovať verejnoprospešné aktivity v sociálnej oblasti, v oblasti kultúry, športu a cirkevných ustanovizní v našej obci. Vytvárať možnosti podmienky pre trávenie voľného času detí .
 • Zapájať sa do programov NÚP na spoluprácu s občanmi rómskej komunity.
 • Podporovať všetky aktivity, ktoré prinávratia Gánovciam tradície kúpeľnej obce.

Moja práca, aj keď sa tak často točí okolo rozpočtu, projektov a administratívy, nakoniec vždy končí pri konkrétnych ľuďoch, ich rodinách a problémoch. Za každým projektom vidím v prvom rade ľudí, ktorých sa to bude priamo dotýkať. Verím, že úspešnosť projetku sa meria mierou spokojnosti občanov a preto sú moje dvere vždy otvorené pre dialóg.

Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorím záleží na našej obci a ktorí prispeli k jej zveľaďovaniu akýmkoľvek spôsobom. Ďakujem obecnému zastupiteľstvu a najmä Vám, všetkým občanom Gánoviec, za Vašu podporu doposiaľ a v nadchádzajúcich voľbách. Teším sa na možnú ďalšiu spoluprácu s Vami, počas nasledujúceho volebného obdobia 2010-2014.

S úctou

Ing. Alžbeta Čekovská